Οι πιλοτικές δοκιμές είχαν σχεδιαστεί να γίνουν στο δήμο των Τρικάλων κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης (40 ημέρες) που η επισκεψιμότητα της πόλης είναι μεγάλη. Λόγω της πανδημίας Covid-19 και των περιορισμών στις συγκεντρώσεις ατόμων λόγω μέτρων πρόληψης και λόγω της καραντίνας, οι πιλοτικές δοκιμές Α’ και Β’ φάσης έγιναν σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν αυτό ήταν επιτρεπτό. 

Σενάρια Χρήσης

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιέται το σενάρια χρήσης που αφορά την περίπτωση ενός έκτακτου συμβάντος υγείας, πχ. καρδιακό πρόβλημα, και πως η εφαρμογή του ΔΕΣΜΟΣ μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις.