Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης
Τ: +30 2311 257774
Ε: ikom@iti.gr
fax: +30 2310 474128
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
6ο χμ Χαριλάου – Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
ΤΘ: 60361
Ελλάδα

Δρ. Στέφανος Βροχίδης
T: +30 2311 257 754
E: stefanos@iti.gr
ΕΚΕΤΑ

Δρ. Γεώργιος Μεδίτσκος
T: +30 2311 257 734
E: gmeditsk@iti.gr
ΕΚΕΤΑ

Τεχνικός Υπεύθυνος

Αν. Καθηγητής Χαράλαμπος  Πατρικάκης
Τ:+30-210-538-1534
Ε: bpatr@uniwa.gr
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Θηβών 250 & Π. Ράλλη, 12244
Αιγάλεω, Ελλάδα