Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της πλατφόρμας ΔΕΣΜΟΣ, ενός πλαισίου διασύνδεσης έξυπνων υποδομών και χρήσης εφαρμογών κινητού και φορετού υπολογισμού για την παροχή ένα ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες, με έμφαση στους επισκέπτες-τουρίστες. Η πλατφόρμα θα βασίζεται στη συμμετοχική συνεργασία ανθρώπων και υποδομών, η οποία θα υλοποιεί ένα πλαίσιο προστασίας τουριστών, μέσω της έγκαιρης αναφοράς περιστατικών, προσαρμογής διασυνδεδεμένων υποδομών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και υποστήριξης παροχής βοήθειας μέσα από την ενίσχυση των δράσεων εθελοντών και των τοπικών αρχών.

Μέλη κοινοπραξίας