Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ)

Το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ), που ιδρύθηκε το 2000, είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην χώρα. Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Βιομηχανία, Μηχανική, Πληροφορική, Μεταφορές & Βιώσιμη Κινητικότητα, Υγεία, Αγροβιοτεχνολογία, Έξυπνη γεωργία, Ασφάλεια και Ασφάλεια, περιοχές. Από τα πέντε ινστιτούτα του, το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει σε αυτό το έργο μέσω του Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ). Η συμμετέχουσα ομάδα, συγκεκριμένα το εργαστήριο Multimedia Knowledge and Social Data Analytics (MKLab), διαθέτει εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία-μεταξύ άλλων-σε δομές γνώσης, σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων, συλλογιστική και εξατομίκευση για εφαρμογές πολυμέσων.

COMPUTER NETWORKS & SERVICES RESEARCH TEAM (CoNSeRT )

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης που εστιάζουν στην ηλεκτρονική τεχνολογία και σε συναφείς/διαθεματικές περιοχές. Το Τμήμα έχει συστήσει συνεργασίες με Ερευνητικά Κέντρα όπως το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το CERN, με πλήθος δημόσιων ερευνητικών/ακαδημαϊκών φορέων καθώς και με ιδιωτικές εταιρίες της Ελλάδας και της αλλοδαπής. Τέλος είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών (ΕΝΕΒΗ) και του gi-cluster του εθνικού φορέα R&D CORALLIA. Η ερευνητική ομάδα CoNSeRT (COmputer Networks & SErvices Research Team) η οποία θα εμπλακεί στην υλοποίηση του έργου, ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε κινητές συσκευές καθώς και με το Διαδίκτυο των Αντικειμένων. Η ομάδα έχει πάρει μέρος σε τρία έργα H2020 (TRILLION, STORM, EUNOMIA), με επίκεντρο το σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογών σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα και φορετές συσκευές για την εμπλοκή των χρηστών, στα οποία έχει και την επιστημονική ευθύνη για το σύνολο των έργων.

i-Track

Με βάση το επιτυχημένο προφίλ και την εμπειρία της στον τομέα της τηλεματικής, η iTrack έχει επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη στο IoT από το 2013 μέχρι σήμερα. Η στοχοθετημένη και εφαρμοσμένη έρευνα που συνδυάζει υπηρεσίες συλλογής δεδομένων πεδίου και υπηρεσίες τηλεματικής και τηλεμετρίας έχει οδηγήσει στην πλατφόρμα συναλλαγών EveryGate, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που επιθυμούν να πειραματιστούν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν γρήγορα και εύκολα τα μοντέλα και τις εφαρμογές που έχουν μελετήσει θεωρητικά. Στο έργο αυτό, η εταιρεία θα παρέχει την απαραίτητη τεχνική βοήθεια και καθοδήγηση για την ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας δεδομένα αισθητήρων και κινητά τηλέφωνα. Το έργο θα διερευνήσει επίσης την ενσωμάτωση νέων αισθητήρων και τεχνικών στην πλατφόρμα EveryGate, οι οποίες είτε σχεδιάζονται επί του παρόντος από την αγορά είτε βρίσκονται στο πειραματικό στάδιο.

e-Trikala

Η e-Trikala AE είναι μια εταιρεία στην οποία το 99% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον Δήμο Τρικάλων. Διαθέτει 10 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση και συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών έργων. Με τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών κατάφερε να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών σε μια μεσαίου μεγέθους πόλη, να απλοποιήσει τις καθημερινές συναλλαγές τους, να μειώσει το κόστος των τηλεπικοινωνιών και να προσφέρει νέες υπηρεσίες.