Οι πιλοτικές δοκιμές θα γίνουν στο δήμο των Τρικάλων κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης (40 ημέρες) που η επισκεψιμότητα της πόλης είναι μεγάλη.